JAR 2014/56, Hof van Discipline 02-12-2013, ECLI:NL:TAHVD:2013:304, 6712 (met annotatie van mr. dr. A. van Zanten-Baris)

Inhoudsindicatie

Factuur advocaat werknemer op naam van werkgever, Aftrekken BTW door werkgever, Tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen

Samenvatting

Verweerster is als advocaat opgetreden voor een werkneemster die een arbeidsgeschil had met haar werkgever. Tussen partijen is een schikking bereikt. Daarbij is afgesproken dat de werkgever aan de werkneemster de kosten van haar gemachtigde en de proceskosten zal vergoeden tot maximaal € 4.000,= inclusief BTW, waartoe de gemachtigde van de werkneemster aan de advocaat van de werkgever een nota met specificatie zal doen toekomen. Verweerster…

Verder lezen
Terug naar overzicht