JAR 2014/67, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 21-01-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:374, 200.124.073-01, 200.124.074/01 (met annotatie van mr. dr. A.F. Bungener)

Inhoudsindicatie

Uitleg van het begrip relatie, Informeren opdrachtgever werknemer over relatiebeding maakt voormalig werkgever niet aansprakelijk

Samenvatting

De werknemer is vanaf 10 juli 2006 in dienst bij de werkgever. Tussen partijen is een relatiebeding en een geheimhoudingsbeding overeengekomen. Aan beide bedingen is een boetebeding gekoppeld. Bij brief van 22 april 2008 heeft de werknemer de arbeidsovereenkomst opgezegd. Bij brief van 6 mei 2008 heeft de gemachtigde van de werkgever de werknemer verzocht te bevestigen dat hij afziet van zijn voornemen om diensten te gaan verlenen aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht