JAR 2014/68, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 21-01-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:376, 200.137.582/01 (met annotatie van mr. R.L. van Heusden)

Inhoudsindicatie

Einde arbeidsovereenkomst, Werknemer gebonden aan akkoordverklaring gemachtigde, Hoger beroep «JAR» 2013/291

Samenvatting

De werknemer is sinds 17 juli 2006 in dienst van de werkgever. Nadat de werkgever de werknemer uit zijn functie heeft gehaald, heeft de werknemer zich ziek gemeld en hebben diverse gesprekken plaatsgevonden over andere functies. Na de laatste ziekmelding op 15 juni 2013, heeft de bedrijfsarts opnieuw geoordeeld dat geen sprake was van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of gebrek. Mediation heeft geleid heeft tot een…

Verder lezen
Terug naar overzicht