JAR 2014/71, HvJ EU 16-01-2014, , C-429/12

Inhoudsindicatie

Gelijke behandeling op grond van leeftijd, Verjaring, Verjaringstermijn van 30 jaar vanaf sluiten arbeidsovereenkomst niet in strijd met EU-recht

Samenvatting

De werknemer is in dienst getreden op 25 november 1974. De peildatum voor zijn inschaling naar een volgende salaristrap is vastgesteld op 12 november 1971. Daarbij is de diensttijd die de werknemer bij andere werkgevers in Oostenrijk had verricht, voor hij bij de werkgever in dienst trad, voor de helft meegeteld, en zijn gewerkte perioden vóór het 18e levensjaar geheel niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht