JAR 2014/83, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 11-02-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:981, 200.120.976/01

Inhoudsindicatie

Uitleg cao en principeakkoord, Onderzoeksplicht vakbond ten aanzien van inhoud cao, Geen informatieplicht werkgever

Samenvatting

ITG enerzijds en FNV en CNV anderzijds zijn partij bij de CAO Imperial Tobacco 2009-2010. In die cao is bepaald dat de persoonlijke toeslag, die een aantal werknemers ontvangt als compensatie voor een teruggang in salaris in het verleden, wordt afgebouwd met eventuele “verhogingen als gevolg van een structuurwijziging van de salarisschaal”. Op 9 juli 2010 hebben ITG en de vakbonden een principeakkoord bereikt voor een nieuwe…

Verder lezen
Terug naar overzicht