JAR 2014/84, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 18-02-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:1181, 200.128.163 (met annotatie van mr. dr. A. Stege)

Inhoudsindicatie

Vrijheid van meningsuiting vakbond prevaleert boven bescherming goede naam en eerbiediging persoonlijke levenssfeer van directie

Samenvatting

Op 10 december 2012 informeert Blitta BV FNV over haar plan om 20 van de 89 werknemers in vaste dienst te ontslaan en de contracten van 13 werknemers in tijdelijke dienst te laten eindigen. Blitta deelt daarbij mee geen geld te hebben voor een sociaal plan. Op 13 december 2012 verschijnt een artikel in dagblad De Limburger waarin de FNV bij monde van een bestuurder stelt dat de sociale verantwoordelijkheid bij de…

Verder lezen
Terug naar overzicht