JAR 2014/89, HvJ EU 27-02-2014, , C-588/12 (met annotatie van mr. dr. M.S.A. Vegter)

Inhoudsindicatie

Ontslag tijdens deeltijds ouderschapsverlof, Berekening ontslagvergoeding op basis van het contractuele voltijdse loon

Samenvatting

De werkneemster werkte sinds 3 januari 2005 voltijd voor de werkgever in het kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De uitvoering van deze overeenkomst was geschorst van 9 januari 2009 tot en met 26 april 2009 in verband met het moederschapsverlof van de werkneemster. Vanaf 27 april 2007 zou de werkneemster het werk halftijds hervatten in het kader van het ouderschapsverlof dat haar voor vier maanden was verleend. Bij brief van…

Verder lezen
Terug naar overzicht