JAR 2015/110, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-03-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:1933, 200.134.475/01 (met annotatie van mr. R.L. van Heusden)

Inhoudsindicatie

Sociaal Plan niet van toepassing op bij faillissement ontslagen werknemers, Uitleg volgens cao-norm, Borgstelling moedermaatschappij accessoir aan Sociaal Plan

Samenvatting

Condor is enig aandeelhouder en bestuurder van Ossfloor. Op 27 mei 2010 heeft Ossfloor met FNV Bondgenoten een Sociaal Plan gesloten. Het Sociaal Plan is van toepassing op het personeel dat op de datum van inwerkingtreding van het plan voor onbepaalde tijd in dienst is en boventallig is verklaard. Het plan zal van kracht zijn tot en met 31 december 2015. Het…

Verder lezen
Terug naar overzicht