JAR 2015/128, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 17-03-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:1915, 200.129.182 (met annotatie van mr. E. Loesberg)

Inhoudsindicatie

Collectieve actie vakbonden, Werknemers dienen aanspraak te maken op uit de cao voortvloeiende rechten, Bewijslevering

Samenvatting

In verband met het uitblijven van een nieuwe cao hebben leden van de werkgeversvereniging VAB tot twee keer toe de garantielonen van de werknemers verhoogd onder de voorwaarde dat zij deze vrijwillige loonsverhoging eenzijdig zouden kunnen intrekken, zodra er overeenstemming zou zijn over een nieuwe cao. In de uiteindelijk afgesloten cao is ook een verrekeningsmogelijkheid opgenomen. In een volgend stadium hebben de VAB-leden de lonen wederom verhoogd…

Verder lezen
Terug naar overzicht