JAR 2015/184, Gerechtshof Amsterdam 27-11-2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:3246, 200.085.319/01 (met annotatie van mr. dr. M.S.A. Vegter)

Inhoudsindicatie

Leeftijdsdiscriminatie bij pensioenontslag personeel luchtvaartmaatschappij op 63-jarige leeftijd, Schadeberekening loondoorbetaling tot 65-jarige leeftijd

Samenvatting

In de CAO voor het KLM Grondpersoneel Nederland is bepaald dat de arbeidsovereenkomst van de werknemers eindigt op de normpensioendatum onderscheidenlijk de datum waarop de werknemer vrijwillig vervroegd of verlaat met pensioen gaat. Voor het bedrijfsonderdeel E&M zijn de vakbonden en KLM een aanvullend protocol overeengekomen, waarin is bepaald dat een verzoek tot verlenging van de arbeidsovereenkomst voor werknemers met een normpensioenleeftijd van 63 jaar wordt gehonoreerd…

Verder lezen
Terug naar overzicht