JAR 2015/233, Rechtbank Limburg, locatie Maastricht 03-08-2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:6597, 4251743 CV EXPL 15-6142

Inhoudsindicatie

Het moeten beschikken over een no-risk polis is een rechtsgeldige ontbindende voorwaarde

Samenvatting

De werknemer is op 1 juni 2010 in dienst getreden bij de werkgever in de functie van elektrotechnisch tekenaar voor 40 uur per week. Bij de indiensttreding beschikte de werknemer over een no-risk polis van het UWV. Voor werknemers met een ziekte of handicap betaalt het UWV een Ziektewetuitkering als ze in die periode niet kunnen werken. De no-risk polis geldt voor vijf jaar en kan in bijzondere gevallen…

Verder lezen
Terug naar overzicht