JAR 2015/274, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-10-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:7389, 200.175.923/01 (met annotatie van mr. J. van der Pijl)

Inhoudsindicatie

Geen misbruik van faillissement, Het is aannemelijk dat sprake was van een toestand van hebben opgehouden te betalen

Samenvatting

TSM Business School BV is een instelling die opleidingen verzorgt. TSM Europe BV verzorgt in-company opleidingen. In 2014 is besloten om de zeggenschap over de instellingen over te dragen aan AOG Holding. Ten behoeve van de voorgenomen transactie zijn door AOG twee nieuw bv’s opgericht: TSM en TSMI. Door TSM is tweemaal een ontslagvergunning aangevraagd voor de werknemers. Deze vergunningen…

Verder lezen
Terug naar overzicht