JAR 2015/292, Gerechtshof Amsterdam 09-06-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:2209, 200.132.487/01 (met annotatie van mr. E.L.J. Bruyninckx)

Inhoudsindicatie

Pensioenontslagbeding, Begrip “pensioengerechtigde leeftijd” in pensioenreglement, Einde van rechtswege arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Samenvatting

De werknemer is op 1 januari 2006 bij de werkgever in dienst getreden als beleggingsadviseur op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In november 2011 is de werknemer 65 jaar geworden. Vanaf 1 november 2011 ontvangt hij een ouderdomspensioen op basis van de pensioenregeling van de werkgever. In de arbeidsovereenkomst is bepaald dat het dienstverband uiterlijk zal eindigen op de dag voorafgaand aan de pensioendatum, zoals die…

Verder lezen
Terug naar overzicht