JAR 2015/69, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 03-02-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:670, 200.141.626 (met annotatie van mr. E. Knipschild)

Inhoudsindicatie

Naleving CAO Uitzendkrachten, Allocatiefunctie en instructiebevoegdheid

Samenvatting

De werkgever houdt zich bezig met het inzetten van personeel ten behoeve van de uitvoering van vervoersovereenkomsten tussen haar zusteronderneming en derden. Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) is van mening dat de werkgever onvoldoende meewerkt aan controle op de naleving van de CAO Uitzendkrachten. Zij vordert daarom overlegging van bescheiden en een forfaitaire schadevergoeding van € 100.000,=. De kantonrechter heeft de vordering afgewezen. SNCU gaat in hoger beroep.

Het hof stelt vast…

Verder lezen
Terug naar overzicht