JAR 2015/89, Gerechtshof Amsterdam 24-02-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:549, 200.133.663/01

Inhoudsindicatie

Uitleg prestatiebonus, Bonus alleen verschuldigd bij zekere prestatie werknemer, die tot uitdrukking komt in resultaat organisatie

Samenvatting

De werkneemster is op 25 november 2005 in dienst getreden bij de werkgever in de functie van COO van Deltacredit. In de arbeidsovereenkomst is bepaald dat de werkneemster recht heeft op een jaarlijkse prestatiebonus. In december 2008 komen partijen een amendement op de arbeidsovereenkomst overeen, waarin een bepaling is opgenomen dat de prestatiebonus van de werkneemster over 2009 1,5% bedraagt van het netto resultaat. Van…

Verder lezen
Terug naar overzicht