JAR 2016/12, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 08-12-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:9269, 200.168.219 (met annotatie van mr. dr. E. Koot-van der Putte)

Inhoudsindicatie

Cao wordt niet gevolgd door nieuwe cao, Door partijen afgesproken nawerking tot aan moment van opzegging cao, Duurovereenkomst

Samenvatting

FNV en werkgeversvereniging VOBN zijn partij bij de CAO voor de Mortel- en Morteltransportondernemingen. Deze cao is laatstelijk afgesloten voor de periode 2011-2012 en is tot en met 31 december 2012 algemeen verbindend verklaard. In art. 2 is bepaald dat de cao van rechtswege eindigt en dat, zolang nog geen nieuwe overeenkomst is gesloten, de bepalingen van de oude overeenkomst van…

Verder lezen
Terug naar overzicht