JAR 2016/129, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 04-04-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:2655, 200.182.198

Inhoudsindicatie

Ontbinding wegens een verstoorde arbeidsrelatie, Werkgever hoeft de verstoorde relatie niet te bewijzen, Aannemelijk maken is voldoende

Samenvatting

De werkneemster, geboren in 1983, is op 15 juni 2000 in dienst getreden bij de maatschap en werkte daar laatstelijk als dierenartsassistente. In de periode van 2009 tot 2011 is de werkneemster meer dan 104 weken arbeidsongeschikt geweest. Na re-integratie heeft zij, na enige strubbelingen, haar werkzaamheden met ingang van 1 april 2012 volledig hervat. Vanaf 2014 zijn er problemen ontstaan in…

Verder lezen
Terug naar overzicht