JAR 2016/145, Gerechtshof Amsterdam 29-03-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1186, 200.177.143/01

Inhoudsindicatie

Reorganisatie, Alsnog functie beschikbaar na sluiten beëindigingsovereenkomst, Opschortende voorwaarde vervuld, geen recht op stimuleringspremie

Samenvatting

De werknemer is sinds 1 april 1986 werkzaam bij de werkgever. Op de dienstbetrekking is het Sociaal Plan CAO 2013-2015 van toepassing. De werkgever heeft besloten tot een personeelsreductie. De werknemer is boventallig verklaard en partijen zijn op 11 april 2014 een beëindigingsovereenkomst overeengekomen. In de beëindigingsovereenkomst zijn een opschortende en een ontbindende voorwaarde opgenomen. Bij brief van 12 juni 2014 is aan de werknemer medegedeeld…

Verder lezen
Terug naar overzicht