JAR 2016/147, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-05-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:3792, 200.177.749/01 (met annotatie van mr. dr. E.J.A. Franssen)

Inhoudsindicatie

Internationaal transport, Charterbepalingen in cao’s, Geen verplichting tot naleven Nederlandse cao’s door buitenlandse ondervervoerders

Samenvatting

Vos drijft vanuit twee vestigingen in Nederland een onderneming gericht op (inter)nationaal transport. Vos Transport is door lidmaatschap gebonden aan de CAO Goederenvervoer van Nederland (GN-CAO) en Vos Limburg valt onder de algemeen verbindend verklaarde CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg 2015-2016 (TLN-CAO). In beide cao’s is een charterbepaling opgenomen, inhoudende dat de…

Verder lezen
Terug naar overzicht