JAR 2016/150, College voor de Rechten van de Mens 17-05-2016, , 2016-41

Inhoudsindicatie

Reorganisatie treft vooral oudere werknemers, Onderscheid naar leeftijd niet objectief gerechtvaardigd

Samenvatting

De werkgever heeft besloten een reorganisatie door te voeren bij drie afdelingen van de faculteit der Aard- en Levenswetenschappen. Als gevolg daarvan worden 37 medewerkers met ontslag bedreigd. De werkgever is met vier vakbonden een sociaal plan overeengekomen. De ondernemingsraad heeft een negatief advies uitgebracht over het reorganisatieplan, maar de werkgever heeft besloten de reorganisatie toch door te zetten. In onderhavige procedure stellen twaalf werknemers dat de reorganisatie in belangrijke mate oudere…

Verder lezen
Terug naar overzicht