JAR 2016/175, Voorzieningenrechter Kantonrechter Rechtbank Limburg zp Roermond 14-06-2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:5085, 4976383\CV EXPL 16-3826

Inhoudsindicatie

Opdrachtovereenkomst of arbeidsovereenkomst, Geen loondoorbetaling tijdens ziekte

Samenvatting

De werkneemster verricht sinds december 2009 door tussenkomst van gedaagde werkzaamheden bij een derde, een bedrijf dat multimediale concepten aanbiedt en televisieprogramma’s produceert. Hieraan liggen drie overeenkomsten tussen gedaagde en de derde ten grondslag: een overeenkomst uit 2009 “tot het verrichten van enkele diensten”, een overeenkomst uit 2011 betreffende bruikleen van een webcam en een overeenkomst uit 2013 “tot het verrichten van enkele diensten” als vervanging van de overeenkomst uit 2009. Vanaf…

Verder lezen
Terug naar overzicht