JAR 2016/181, Gerechtshof Amsterdam 29-03-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1172, 200.155.306/01

Inhoudsindicatie

Ziekte, Stopzetting loon wegens eenmalig niet verschijnen bij bedrijfsarts niet gerechtvaardigd, Geen sprake van niet meewerken “gedurende zekere tijd”

Samenvatting

De werkgever heeft de loonbetaling bij ziekte stopgezet omdat de werknemer op 20 juni 2014 niet is verschenen bij de bedrijfsarts. De werkgever heeft voor de stopzetting ook andere redenen genoemd, maar deze zijn door het hof verworpen in een eerder (tussen)arrest. De werknemer heeft doorbetaling van loon gevorderd.

Het hof stelt vast dat een verzekeringsgeneeskundige van het UWV de…

Verder lezen
Terug naar overzicht