JAR 2016/229, Gerechtshof Amsterdam 26-08-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3472, 200.197.315/01 SKG (met annotatie van mr. dr. A. Stege)

Inhoudsindicatie

Hoger beroep collectieve acties grondpersoneel KLM, Beperking op stakingsrecht gerechtvaardigd, Vervolg «JAR» 2016/208

Samenvatting

In het kader van onderhandelingen over een nieuwe cao voor het grondpersoneel van KLM heeft FNV met acties gedreigd. Na een eerdere actie heeft FNV op 2 augustus aangekondigd dat op 3 augustus 2016 een werkonderbreking van anderhalf uur zou plaatsvinden. KLM en Schiphol vorderen in kort geding een verbod op deze actie. De rechter in eerste aanleg heeft de actie verboden. FNV stelt hoger beroep…

Verder lezen
Terug naar overzicht