JAR 2016/280, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-10-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:8199, 200.167.171/01 (met annotatie van mr. dr. I.A. Haanappel-van der Burg)

Inhoudsindicatie

Overgang van onderneming, “Terugkeer” van sportcomplex naar gemeente, Gemeente moet arbeidsovereenkomsten respecteren

Samenvatting

Werknemer 1 is op 19 februari 1976 als zwembadinstructeur gaan werken bij wat later het Sportfondsenbad Haren is gaan heten. Werknemer 2 is op 1 juni 1991 op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst getreden van de Gemeente. Het sportcomplex, waar het zwembad deel van uitmaakt, was aanvankelijk eigendom van de Gemeente, is daarna geprivatiseerd, maar daarna, vanaf 1 februari 2012, weer geëxploiteerd door de Gemeente…

Verder lezen
Terug naar overzicht