JAR 2016/74, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-02-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:761, 200.179.060/01 (met annotatie van mr. drs. A.M. Helstone)

Inhoudsindicatie

Ontbindingsverzoek in eerste aanleg wegens disfunctioneren terecht toegewezen, Toetsing aan Ontslagbesluit en Beleidsregels Ontslagtaak UWV

Samenvatting

De werknemer is in 1980 als leerkracht bij de stichting in dienst getreden. Sinds 2003 is hij directeur bij school A en sinds 2009 tevens bij school B. Vanaf dat moment had de werknemer geen lesgevende taken meer. Vanaf 2009 heeft de werknemer verschillende coachingstrajecten gevolgd gericht op leiding geven. In 2014 heeft een 360 graden feedback plaatsgevonden. Hieruit volgde dat de werknemer op alle betrokken competenties onvoldoende…

Verder lezen
Terug naar overzicht