JAR 2016/75, Gerechtshof 's-Gravenhage 16-02-2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:231, 200.127.629/01, 200.148.469/01 (met annotatie van mr. S.H. Kuiper)

Inhoudsindicatie

Omvang informatieplicht werkgever bij ingrijpende wijziging pensioenregeling, Eigen deskundigheid werknemers ook van belang

Samenvatting

Drie werknemers zijn bij H., een accountants- en belastingadvieskantoor, in dienst geweest. Bij aanvang van het dienstverband zijn partijen een (gematigde) eindloonregeling overeengekomen. Op enig moment heeft H. voorgesteld deze regeling te vervangen door een beschikbare premieregeling (de Pensioenregeling 1999), omdat de eindloonregeling voor hem te duur werd. H. heeft zijn pensioenadviseur gevraagd om de werknemers te informeren over de Pensioenregeling 1999. …

Verder lezen
Terug naar overzicht