JAR 2017/149, Gerechtshof Amsterdam 08-05-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2010, 200.210.285/01 OK (met annotatie van dr. I. Zaal)

Inhoudsindicatie

Besluit niet kennelijk onredelijk, Concernbelang mag voorop worden gesteld, Beëindigingsregeling niet onredelijk of onvoldoende gemotiveerd

Samenvatting

Een internationaal concern besluit tot wereldwijde standaardisatie van de financiële administratie. Dit heeft tot gevolg dat in Nederland vijf arbeidsplaatsen komen te vervallen. De COR is om advies gevraagd over de reorganisatie, maar over het beëindigingspakket dat aan de werknemers zal worden aangeboden, wordt de COR alleen geïnformeerd. De COR brengt uiteindelijk negatief advies uit, omdat hij zich zorgen maakt over het opnieuw verdwijnen van werkgelegenheid…

Verder lezen
Terug naar overzicht