JAR 2017/172, Hoge Raad 02-06-2017, ECLI:NL:HR:2017:982, 16/04301 (met annotatie van mr. C. Nekeman)

Inhoudsindicatie

Adviesrecht ondernemingsraad (art. 25 WOR) geldt in beginsel ook in faillissement

Samenvatting

Eind 2015 zijn DA Retailgroep en Retail SCC (hierna: DA Retailgroep c.s.) failliet verklaard. De curator heeft de activa van DA Retailgroep c.s. verkocht aan NDS. Aan de keuze voor NDS, dat niet het hoogste bod had gedaan, lagen mede overwegingen van werkgelegenheid ten grondslag. De ondernemingsraad (de OR) heeft op de voet van art. 26 WOR beroep ingesteld

Verder lezen
Terug naar overzicht