JAR 2017/230, Kantonrechter Rechtbank Limburg zp Maastricht 25-08-2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:8348, 6093782 AZ VERZ 17-81 (met annotatie van mr. C.G.M. Fruytier)

Inhoudsindicatie

Doelbewust aangestuurd op verstoorde arbeidsverhouding, Toewijzing ontbindingsverzoek werknemer, Billijke vergoeding met “Hairstyle”-beschikking

Samenvatting

De werknemer is vanaf 2007 in dienst als chauffeur. Met een busje begeleidt hij (exceptioneel) vervoer. De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst, primair op grond van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, subsidiair op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. De werkgever verwijt de werknemer onder meer dat hij in de afgelopen maanden driemaal “schade heeft gereden”, dat hij in twee jaar…

Verder lezen
Terug naar overzicht