JAR 2017/231, Voorzieningenrechter Kantonrechter Rechtbank Midden-Nederland zp Utrecht 30-09-2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:7760, 5336234 UV EXPL 16-267 (met annotatie van mr. I. Janssen)

Inhoudsindicatie

Meewerken aan mediation door eenzijdig voorgedragen mediator geen “redelijk voorschrift”, Doorbetaling loon bij ziekte

Samenvatting

De werkneemster is op 4 januari 2016 in dienst getreden van de werkgever in de functie van “Verhuur Manager”. Op 2 mei 2016 heeft zij zich ziek gemeld wegens fricties op het werk. De bedrijfsarts heeft formele externe mediation geadviseerd. De werkgever heeft vervolgens mediation door de HR-manager voorgesteld. De werkneemster heeft daarop afwijzend gereageerd, omdat zij hem niet zag als een onafhankelijk mediator. …

Verder lezen
Terug naar overzicht