JAR 2017/29, Gerechtshof Amsterdam 17-11-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:5232, 200.199.639/01 OK (met annotatie van mr. C.F.J. van Tuyll van Serooskerken)

Inhoudsindicatie

Besluit sluiting afdeling kennelijk onredelijk, OR te laat bij besluitvorming betrokken

Samenvatting

Op 1 juli 2016 heeft Nalco advies gevraagd aan de ondernemingsraad over de voorgenomen sluiting van de RD&E facility in Delden. Gevolg hiervan is dat 26 werknemers boventallig zullen worden verklaard. In de adviesaanvraag is opgenomen dat de werknemers een beëindigingsvoorstel zullen krijgen op basis van de transitievergoeding en een tekenbonus van twee bruto maandsalarissen, outplacement en vergoeding voor de kosten van juridische bijstand. Op 15 augustus 2016 heeft de ondernemingsraad…

Verder lezen
Terug naar overzicht