JAR 2017/81, Kantonrechter Rechtbank Limburg zp Maastricht 18-01-2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:519, 5426806 CV EXPL 16-9057

Inhoudsindicatie

Loon bij ziekte, Overleggen deskundigenoordeel niet vereist, nu “first opinion” van de bedrijfsarts ontbreekt

Samenvatting

De werkneemster is voor de duur van een jaar bij de werkgever in dienst getreden, van 2 mei 2016 tot 2 mei 2017. Op 13 juni 2016 heeft de werkneemster de arbeidsovereenkomst opgezegd tegen 1 augustus 2016. Op 23 juni 2016 heeft de werkneemster zich per e-mail aan haar leidinggevende ziek gemeld. Deze ziekmelding is niet in lijn met het toepasselijke verzuimprotocol waarin is bepaald dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht