JAR 2017/9, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 29-11-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:9561, 200.194.415 (met annotatie van mr. M.W. Koole)

Inhoudsindicatie

Uitleg CAO Openbare Bibliotheken, Reorganisatie en vervolgens laten uitvoeren werkzaamheden door vrijwilligers in strijd met cao

Samenvatting

Stichting de Bibliotheek Utrecht is aangesloten bij De Vereniging Openbare Bibliotheken. Deze Vereniging heeft met FNV en CNV de CAO Openbare Bibliotheken gesloten. In art. 48 van de cao is bepaald dat de inzet van vrijwilligers beperkt dient te blijven tot een aanvulling op de professionele organisatie en niet ten koste mag gaan van de betaalde formatie. Eind 2015 heeft de Bibliotheek besloten een reorganisatie door te voeren…

Verder lezen
Terug naar overzicht