JB 1994/145, Rechtbank Maastricht 19-05-1994, , 94/699 WW50 VV SMB

Inhoudsindicatie

Voorlopige voorziening, Intrekking verzoek, Proceskostenveroordeling, Griffiegeld.

Samenvatting

Samenvatting

Aanschrijving bestuursdwang. Intrekking verzoek nadat bestuursorgaan te kennen heeft gegeven bezwaren tegen de aanschrijving te zullen behandelen, en de uitoefening van de bestuursdwang op te schorten. Veroordeling bestuursorgaan in proceskosten. Tegemoetkoming van bestuursorgaan wordt gedaan tijdens zitting. Gelijkstelling van deze mededeling met de schriftelijke mededeling als bedoeld in art. 8:82 lid 3 Awb. Terugbetaling griffierecht door griffier.

Uitspraak

Uitspraak

I. Ontstaan en loop van de procedure

Bij schrijven…

Verder lezen
Terug naar overzicht