JB 1994/146, Rechtbank Maastricht 25-05-1994, , 94/898 VEROR VV GEF

Inhoudsindicatie

Voorlopige voorziening, Horen getuigen, Willekeurbeginsel.

Samenvatting

Samenvatting

Sluiting koffieshop door burgemeester in verband met klachten omwonenden over overlast, en overtreding AHOJG richtlijnen (per transactie mogen niet meer dan 30 gram softdrugs worden verkocht). Verzoeker bestrijdt de overtredingen en brengt ter zitting twee getuigen mee. Verweerder maakt bezwaar tegen horen getuigen. Tekst van art. 8:60 (van overeenkomstige toepassing verklaard voor voorlopige voorziening) staat partijen slechts toe getuigen mee te brengen indien daarvan uiterlijk een week voor de dag van…

Verder lezen
Terug naar overzicht