JB 1994/150, CRvB 28-04-1994, , AW 1992/1421, AW 1992/1422

Inhoudsindicatie

Vernietiging aangevallen uitspraak, Geen proceskostenveroordeling.

Samenvatting

Samenvatting

In dit geding lag een tweetal besluiten voor van gelijke inhoud: een van een bevoegd en een van een onbevoegd orgaan. Niet omdat eiseres ten gronde geheel of gedeeltelijk in het gelijk is gesteld maar uitsluitend omdat de keuze tussen bevoegd en onbevoegd orgaan naar 's Raads oordeel anders had moeten uitvallen dan in eerste aanleg is geschied, kan de aangevallen uitspraak niet in stand blijven. Onder deze omstandigheden ziet de Raad onvoldoende grond om toepassing te…

Verder lezen
Terug naar overzicht