JB 1994/177, Rechtbank Maastricht 28-06-1994, , 94/994 BESLU V, 94/1032 BESLU VV DOR

Inhoudsindicatie

Voorlopige voorziening, Kortsluiting, Begrip besluit.

Samenvatting

Samenvatting

Eiser verzoekt Commissaris der Koningin om bepaalde bestuursmaatregelen te treffen. Commissaris weigert dat. Bezwaar van eiser tegen die weigering wordt niet-ontvankelijk verklaard. Ook in het daarop ingesteld beroep bij de rechtbank wordt eiser niet-ontvankelijk verklaard: a. de door eiser van verweerder verlangde maatregelen zijn geen besluiten in de zin van art. 1:3 Awb, nu het voor een groot deel feitelijke handelingen betreft; b. eiser heeft -…

Verder lezen
Terug naar overzicht