JB 1994/189, CRvB 09-06-1994, , WUV 1993/216

Inhoudsindicatie

Minderjarigheid, Bezwaarschrift, Redelijke waardering belangen, art 8:21 Awb, Belanghebbende.

Samenvatting

Samenvatting

Klaagster dient bezwaarschrift in tegen aan haar vader geadresseerd besluit, inhoudende toekenning vergoeding van kosten van psychotherapeutische behandeling van klaagster. Verweerder verklaart klaagster bij de bestreden beslissing in haar bezwaar ten onrechte niet ontvankelijk. Klaagster is, als subject van de onderwerpelijke psychotherapeutische behandeling, stellig aan te merken als belanghebbende in de zin van art 42, eerste en tweede lid, oud, van de WUV. Aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht