JB 1994/191, CRvB 12-07-1994, , VV 1994/68, AW 1994/145, AW 1994/146

Inhoudsindicatie

Hangende hoger beroep nieuw besluit afgegeven - interpretatie toepassing art. 6:18 en 6:19 Awb in hoger beroep, Voorlopige voorziening, Connexiteit.

Samenvatting

Samenvatting

(1) De president van de rechtbank vernietigde het bestreden besluit, tegen welk oordeel gedaagde hoger beroep bij de Raad instelde. Hangende dit hoger beroep neemt gedaagde op 20 april 1994 een nieuw besluit dat niet tegemoet komt aan betrokkenes wensen en tegen welk besluit betrokkene bezwaar heeft gemaakt. De president van de CRvB oordeelt dat de artikelen 6:…

Verder lezen
Terug naar overzicht