JB 1994/218, CRvB 22-07-1994, , VV 1994/72, AWB 1994/389

Inhoudsindicatie

Status van verzoeker ten tijde van bekend maken bestreden besluit is doorslaggevend bij vaststelling bevoegdheid rechter, verklaring hoofd plaatselijke politie kan terugwerken, doch niet verder dan datum afgifte eerdere verklaring.

Samenvatting

Samenvatting

Ten tijde van het bestreden besluit d.d. 9 februari 1994, waarbij de RWW-uitkering m.i.v. 1 februari 1994 werd beëindigd, lag er geen verklaring voor van het hoofd van de plaatselijke politie houdende de vaststelling dat de in het eerste lid, onder a en…

Verder lezen
Terug naar overzicht