JB 1994/245, CRvB 02-08-1994, , AAW/WAO 1993/653

Inhoudsindicatie

Voortzetting onderzoek na verkregen toestemming van partijen voor afdoening zonder zitting, Het staat de rechter niet meer vrij om zonder meer op basis van die toestemming de zaak zonder zitting af te doen, Goede procesorde, Geen terugwijzing, Geen proceskostenveroordeling.

Samenvatting

Samenvatting

Na verkregen toestemming van partijen voor afdoening buiten zitting wordt het onderzoek weer voortgezet (nadere vraag aan degene die met het voorbereidend onderzoek was belast). Na ontvangst van het nadere rapport volgt toezending aan partijen en 14 dagen na verzending wordt uitspraak gedaan…

Verder lezen
Terug naar overzicht