JB 1994/251, Rechtbank Maastricht 07-06-1994, , AW 93/81, AW 93/82, AW 93/83, AW 93/84

Inhoudsindicatie

Opdracht door rechtbank tot instelling van een onafhankelijke commissie van externe deskundigen.

Samenvatting

Uitspraak

Uitspraak

1. Ontstaan en loop van het geding

Bij besluit van 5 november 1992 heeft verweerder eiser de disciplinaire straf van een schriftelijke berisping als bedoeld in artikel 81, eerste lid onder a van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (verder te noemen het ARAR) opgelegd.

Tegen dit besluit heeft eiser bij schrijven van 23 november 1992, ingekomen op 24 november 1992, beroep (AW 93/81) ingesteld bij…

Verder lezen
Terug naar overzicht