JB 1994/254, Rechtbank Maastricht 30-08-1994, , 94/1842 BSTPL VV SMB, 94/1874 BSTPL VV SMB

Inhoudsindicatie

Voorlopige voorziening, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Schorsing.

Samenvatting

Samenvatting

Verweerders (impliciete) besluit dat het gebruik van een gebouw voor de opvang van drugverslaafden verenigbaar is met de planologische voorschriften en dat daarvoor noch vergunning noch ontheffing noodzakelijk is moet worden aangemerkt als een op rechtsgevolg gericht besluit waaraan het karakter van een publiekrechtelijke rechtshandeling niet kan worden ontzegd.

Uitspraak

Uitspraak

I. Ontstaan en loop van de procedures

Bij schrijven van respectievelijk 11 en 16 augustus 1994 heeft verweerder aan de verzoekers kennisgegeven…

Verder lezen
Terug naar overzicht