JB 1994/277, Rechtbank Leeuwarden 30-09-1994, , 93/1127 PREMIE

Inhoudsindicatie

Overschrijding aanvraagtermijn; 'goede trouw', aangetekend versturen van bescheiden, Afwijken van deskundigenadvies, Overgangsrecht.

Samenvatting

Samenvatting

Nu ongemotiveerd is afgeweken van het door de arbeidsdeskundige uitgebrachte advies, komt het bestreden besluit, wegens strijd met het beginsel dat een besluit zorgvuldig dient te worden voorbereid en het beginsel van draagkrachtige motivering, voor vernietiging in aanmerking.

Indien een besluit niet aangetekend is verzonden en de betrokkene maakt aannemelijk dat hij het niet heeft ontvangen, is het risico voor het niet aangetekend verzenden van het in…

Verder lezen
Terug naar overzicht