JB 1994/288, CRvB 20-10-1994, , WUV 1993/457

Inhoudsindicatie

Horen tijdens de bezwaarprocedure (standaard) brief, waarin enkel gewag gemaakt van de mogelijkheid gehoord te worden, strijd met wettelijke hoorplicht.

Samenvatting

Samenvatting

Nu zich niet een van de in art 43a van de WUV (ingevoegd bij Wet van 19 mei 1993) voorziene uitzonderingsgevallen heeft voorgedaan, wordt geconcludeerd dat verweerder geen gevolg heeft gegeven aan de op hem ingevolge art. 43a rustende verplichting om klaagster in de gelegenheid te stellen te worden gehoord. De (standaard) brief, waarin enkel…

Verder lezen
Terug naar overzicht