JB 1994/297, Rechtbank Maastricht 22-09-1994, , 94/2133 VEROR VV KLR

Inhoudsindicatie

Bestuursdwang, Dwangsom, Zorgvuldigheid.

Samenvatting

Samenvatting

Verweerder heeft met het verharden van de perceeldelen niet in strijd gehandeld met de toepasselijke voorschriften van het vigerende bestemmingsplan. Mitsdien geen bevoegdheid om tot bestuursdwang over te gaan, noch om een dwangsom op te leggen. Ook in strijd met art. 136 Gemeentewet is om een preventieve dwangsom op te leggen, te weten zonder dat van een overtreding sprake is. Er dient in de contekst van art. 136 sprake te zijn van (het begin van…

Verder lezen
Terug naar overzicht