JB 1994/299, Rechtbank Maastricht 12-10-1994, , 94/1902 BELEI VV DOR

Inhoudsindicatie

Voorlopige voorziening, Besluit, Algemeen verbind voorschrift, Beleidsregel, Schorsing.

Samenvatting

Samenvatting

Uitspraak

Besluit beperking inschrijving geneeskunde kan volgens de president gelet op de aard, inhoud en de strekking ervan, onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling Rechtspraak Raad Van State van 11 juli 1992 (Gem.st. 6950, nr. 5), niet worden aangemerkt als een algemeen verbindend voorschrift. Daarvoor is het besluit te concreet gericht tot een beperkte en gesloten groep van met name aangeduide rechtspersonen. …

Verder lezen
Terug naar overzicht