JB 1994/302, Rechtbank Maastricht 21-10-1994, , 94/2050 BSTPL VV SMB

Inhoudsindicatie

Ontvankelijkheid, Besluitbegrip; rechtsgevolgen, publiekrechtelijke grondslag.

Samenvatting

Samenvatting

Het bestreden besluit kan niet worden aangemerkt als een besluit waartegen ingevolge de Awb beroep bij de rechtbank mogelijk is; zulks omdat het geen concrete en definitieve afwijzing van het verzoek bevat. Ook indien voorgaande belemmering voor de ontvankelijkheid niet zou hebben bestaan of niet meer bestaat, (zou) zal onderhavig verzoek niet tot het gewenste resultaat (hebben) kunnen leiden, nu er geen publiekrechtelijke regel valt aan te wijzen die verweerder verplicht of…

Verder lezen
Terug naar overzicht