JB 1994/303, Rechtbank Maastricht 21-10-1994, , 94/2228 BELEI VV SMB

Inhoudsindicatie

Besluitbegrip, Planologische voorschriften, Proceskosten.

Samenvatting

Samenvatting

De omstandigheid dat bestreden beslissing een standpuntbepaling behelst met betrekking tot de toepasselijkheid van planologische voorschriften, waarvan de uitvoering bij verweerder berust, leidt tot de conclusie dat aan die beslissing het karakter van een op rechtsgevolg gericht besluit niet kan worden ontzegd.

Uitspraak

Uitspraak

I. Ontstaan en loop van de procedure

Verweerder heeft op 15 september 1994, zoals neergelegd in de brief van 16 september 1994 besloten een gedeelte van het souterrain Stadskantoor II aan te wijzen…

Verder lezen
Terug naar overzicht