JB 1994/304, Rechtbank Maastricht 24-10-1994, , 94/1880 BELEI VV DOR

Inhoudsindicatie

Ontvankelijkheid, (On)bevoegdheid, Besluitbegrip; publiekrechtelijke bevoegdheid.

Samenvatting

Samenvatting

In de onderhavige zaak is de president niet gebleken dat aan de beslissing van verweerder een publiekrechtelijke bevoegdheid ten gronde ligt. Hoewel op grond van de systematiek van de Awb verdedigbaar is dat verzoeker niet-ontvankelijk wordt verklaard, ziet de president veeleer reden zich onbevoegd te verklaren.

Uitspraak

Uitspraak

I. Ontstaan en loop van het geding

Bij brief van 14 juli 1994 heeft verweerder verzoekers in kennis gesteld van een te hunnen aanzien…

Verder lezen
Terug naar overzicht